Công ty Cổ phần BT Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng bảng giá khuyến nghị các sản phẩm của chúng tôi

< <
STT Tên sản phẩm Quy cách Đơn vị tính Giá bán lẻ khuyến nghị
1 Blemil Plus 1 400g lon 294.000
2Blemil Plus 1 800g lon 577.000
3 Blemil Plus 2 400g lon 291.000
4 Blemil Plus 2 800g lon 566.000
5 Blemil Plus 3 400g lon 283.000
6 Blemil Plus 3 800g lon 548.000
7 Blemil Plus 4 400g lon 238.000
8Blemil Plus 4 800g lon 450.000
9 Blenuten ® Vanilla 400g lon 285.000
10 Blenuten ® Vanilla 800g lon 567.000
11 Blenuten ® Strawberry 400g lon 285.000
12 Blenuten ® Strawberry 800g lon 567.000
13 Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ ăn dặm:
Bột ngũ cốc dinh dưỡng thủy phân tổng hợp chứa gạo,
bắp, sữa và 13 vitamin Blevit ® plus Rice & Corn with milk
300g lon 126.000
14 Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ ăn dặm:
Bột ngũ cốc dinh dưỡng thủy phân tổng hợp chứa gạo,
bắp, sữa và 13 vitamin Blevit ® plus Fruits with milk
300g lon 126.000

If you have any questions in the meantime, or need to contact us for any reason, please call, fax or email us using the contact information below:

Tel: (84-24) 3623 0538 Fax: (84-24) 3538 1003
email: info@btvietnam.com